Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

A www.hlkc.hu weboldal (a továbbiakban: „Weboldal”) üzemeltetője maximálisan szem előtt tartja a személyes adatok védelméhez fűződő jogokat. A személyes adatok kezelésével és védelmével összefüggő elvek és gyakorlati megvalósulás összefoglalója a hlkc.hu adatvédelmi szabályzata.

AZ ADATKEZELŐ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja. A személyes adatok kezelésének jogi vonatkozásai:

-1992. évi LXIII. törvény (Avtv.): a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról

-1995. évi CXIX. törvény: a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről

-2001. évi CVIII. törvény: az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

-2008. évi XLVIII. törvény: a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól az adatvédelmi biztos tevékenysége, ajánlásai során kialakult adatvédelmi gyakorlat figyelembevétele.

AZ ADATKEZELÉS CÉLJA: a regisztrált felhasználók egyértelmű beazonosítása és egymástól történő megkülönböztetése, a regisztráció során megadott adatok alapján a regisztrált felhasználók személyre szabott kiszolgálása, elektronikus hírlevelek küldése, tájékoztatás az aktuális információkról, hírekről, fejlesztésekről, látogatói statisztikai adatok gyűjtése, a Weboldal zavartalan és megfelelő működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, a Weboldalt látogatók véleményének, észrevételeinek megismerése, kapcsolatfelvétel.

A KEZELT ADATOK KÖRE: név (vezetéknév és keresztnév), e-mail cím, feliratkozás dátuma.

AZ ADATKEZELÉS IDŐTARTAMA: Az Adatkezelő a jogszerűen tudomására hozott személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt kezeli. Az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg a személyes adatok az érintett kérésére törlésre kerülnek.

KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK, ÉS COOKIE-K ADATKEZELÉSI ELVEI: A Weboldal látogatottsági és webanalitikai szolgáltatások érdekében, valamint a hirdetések kiszolgálására külső szolgáltatókat is igénybe vesz. Ezen szolgáltatók adatkezeléséről a külső szolgáltató weboldalán található elérhetőségeken lehetséges részletes tájékoztatás kezdeményezése. (például www.google-analytics.com, www.facebook.com).

A Weboldal üzemeltetője a személyre szabott kiszolgálás érdekében a weboldalt használó számítógépén kis adatcsomagot, ún. cookie-t helyez el és olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett cookie-t, a cookie-t kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatásai során elmentett adatait a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében. Ezek segítségével a weboldalt használó és a weboldal közötti kapcsolat gyorsabbá és egyszerűbbé válik. A cookie-t a felhasználó törölheti saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a cookie-k alkalmazását. A cookie-k kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem beállításai alatt, cookie vagy süti megnevezéssel van lehetőség.

A SZEMÉLYES ADATOK MÓDOSÍTÁSÁVAL, TÖRLÉSÉVEL KAPCSOLATBAN: Az érintett kérheti személyes adatai módosítását (megjelölve a helyes adatokat). Az érintett kérheti személyes adatai törlését. A személyes adatok törlését vagy módosítását a hírlevélben és a Weboldalon található elérhetőségeken, hivatkozásokon lehet kérni, kezdeményezni. Az Adatkezelő az érintett által kezdeményezett módosítást, törlést elvégzi, és ennek eredményéről emailben értesíti az érintettet.

ADATBIZTONSÁG: Az Adatkezelő minden tőle telhető intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatok biztonságos, sérülésmentes kezelését és az ehhez szükséges adatkezelési rendszerek kiépítését, működtetését, üzemeltetését biztosítani tudja.

AZ ADATVÉDELMI SZABÁLYZAT HATÁLYA, MÓDOSÍTÁSA: Az adatvédelmi szabályzat hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamit a megszerzett és kezelt adatra. A Weboldal használatával a jelen szabályzatban ismertetett feltételeket, tudnivalókat elfogadja. Az Adatkezelő fenntartja a jogot az adatvédelmi szabályzat módosítására. A Weboldalt használó az aktuális adatvédelmi szabályzatról ezen az oldalon tájékozódhat. A módosítás hatályba lépését követően a Weboldal használatával a Weboldalt használó elfogadja a módosított adatkezelési szabályzatot.